بازگشت محصولات
مواد شیمیایی آزمایشگاهی و صنعتی

آب اکسیژنه (پراکسید هیدروژن)        -        آب برم     -   آب مقطر    -   آب   ژاول    -     اتر    -   آگار    -    آسپرین    -

  الکل  طبی   -   الکل  صنعتی   -    اسید بنزوئیک   -   اسید اگزالیک   -  استات آمونیم    -

 

استات سدیم  - استات سرب   -  اسید استیک  -  اسید سیتریک  -  استون  -  اسیدسولفوریک  -    اسید تارتاریک  -

 

 اسید  بوریک  -   اسید کلریدریک  -   اسید  فسفریک   -   اسید  نیتریک   -   اکسید آلومینیوم   -

 

اکسید روی  -  اکسید  آهن  -  اکسید سرب  -  اکسید جیوه   -  اکسید  مس  -  اکسید  کلسیم  -  اکسید منیزیم  -

 

 براکس  -  برومات  پتاسیم  -  برمید  پتاسیم  - برمید  سدیم - بنزن  -  پراکسید سدیم  -  پرمنگنات پتاسیم  -

 

پنتاکسید فسفر  - پپسین  - پودر آهن  - پودرروی  - پودر سرب - پودر متیل اورانژ  - پودر مس - پودر  منیزیم  -

 

 پودر آلومینیوم  - پودر فنل فتالین - پودر فوشین - پراکسید باریم - پارافین جامد و مایع  - پرکلرین - تتراکلریدکربن-

 

تارتارات سدیم و پتاسیم  - تری سدیم فسفات - تولوئن - تنتورید  - تیوسیانات سدیم و پتاسیم - جیوه  -

 

 جوش شیرین - دی اکسید منگنز  - دی کرومات آمونیم - دی کرومات پتاسیم  -  ذغال کک (کربن اکتیو) سیکلوهگزان-

 

سولفات کلسیم - سولفات سدیم - سولفات پتاسیم - سولفات کبالت  -سولفات منیزم - سولفات مس - سولفات روی

 

- سولفات آمونیم - سولفات آلومینیوم  -  سولفات باریم - ساکارز - سولفید سدیم  -  تری سیترات سدیم  -  صمغ عربی  -

 

 کافور -  کاربید کلسیم - کربنات پتاسیم - کربنات سدیم - کربنات کلسیم - کلرات پتاسیم  - کلرید آهن  -کلرید آمونیم

 

- کلرید آلومینیوم  -  کلرید باریم  -  کلرید استرانسیوم  -  کلرید منگنز  - کلرید سدیم  - کلرید  پاسیم  - کلرید سدیم -

 

کلرید روی - کلرید کبالت - کلرید لیتیم - کلرید مس - کلرید منیزیم - کلروفرم  - کرومات  سدیم  - کرومات پتاسیم

 

 - گلیسیرین  - گلوکز  - گوگرد  -  فلز  سدیم  -  فلز کلسیم  -  فلز لیتیم  -  فلز  باریم  -  فلز پتاسیم  -  فرمالین  -

 

فسفات سدیم - محلول فوشین  - محلول  برم تیمول بلو - محلول بلودومتیلن  - محلول ائوزین  - محلول بندیک  

 

- محلول گیمسا - محلول تورنسل - محلول فنل فتالین  - محلول لوگل - محلول بافر 4و7و9 -محلول فهلینگ A , B

 

معرف متیل رد - معرف مالاشیت گرین - معرف متیل گرین - نشاسته - نفتالین - نوارمنیزیم  - نیترات سدیم - نیترات پتاسیم  

 

- نیترات  کلسیم  - نیترات آمونیم  - نیترات استرانسیوم - نیترات کبالت - نیترات مس  - نیترات سرب  - نیترات  نقره  

 

نیترات آهن  -  ید جامد - محلول ید - یدات پتاسیم - یدید سدیم  - یدید پتاسیم  - هیدروکسید پتاسیم (پتاس)

 

هیدروکسید کلسیم (آب آهک )  - هیدروکسید سدیم (سود )   جیوه  -  نوارمنیزیم     -نیترات نقره:: ارسال نظر ::
  نام (اختیاری)
  پست الکترونیک (اختیاری)
  آدرس وبسایت یا وبلاگ (اختیاری)
نظرشما
 
کد امنیتی 
توجه: کد امنیتی به حروف بزرگ و کوچک حساس نمی باشد
www.kavoshneginazma.ir Copyright © 2014 , All rights reserved.
Email : Info@kavoshneginazma.ir